AMN Insight entree

Maandag 31 januari stuurde de minister haar beleidsbrief over Passend onderwijs naar de Tweede Kamer.

De minister geeft een invulling aan de bezuinigingen uit het regeerakkoord van 300 miljoen. Door deze bezuinigingen:

  • Komen er meer leerlingen thuis te zitten en neemt het risico op voortijdig schoolverlaten toe;
  • Staan de banen van 6.500 gespecialiseerde leraren op de tocht;
  • Gaat er belangrijke expertise voor het reguliere en het speciaal onderwijs verloren
  • Wordt de werkdruk voor alle leraren groter;
  • Komt het opbrengstgericht werken onder druk te staan;
  • Komt de toekomst van veel leerlingen in gevaar;

Het grootste deel, bijna 125 miljoen, haalt de minister weg uit projecten, waarmee leerlingen op de rails worden gehouden en waarmee voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Vooral de leerlingen in het speciaal onderwijs zullen dit merken en het aantal uitvallers, thuiszitters en leerlingen zonder diploma zal daardoor toenemen.

Slechts een klein deel van deze bezuiniging (12 miljoen) komt uit bureaucratie. Meer dan de helft van de ambulant begeleiders wordt ontslagen. Volgens de minister kunnen zij in het regulier onderwijs terecht. Daar is echter geen extra geld voor beschikbaar. Het reguliere onderwijs kan niet zomaar extra banen creëren. Het gevolg is tevens dat de leraren in het reguliere onderwijs minder een beroep kunnen doen op de expertise vanuit het speciaal onderwijs, terwijl er meer leerlingen in het reguliere onderwijs komen, die extra zorg en aandacht nodig hebben.

De minister wil ruim 84 miljoen euro direct bezuinigen op de personele bekostiging van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit betekent een vergroting van de klassen met 10 procent en een vermindering van de werkgelegenheid in de sector met 10 procent. De bezuinigingen op Passend onderwijs komen bovenop eerdere bezuinigingen. Hierdoor komt het primair onderwijs in een onmogelijke situatie om haar ambities waar te maken. De PO-Raad ziet dat er wel gelden worden vrijgemaakt voor investeringen waar het onderwijs niet direct beter van wordt, terwijl het geld zo hard in de klas nodig is.

SlechtMatigVoldoendeRuim voldoendeUitstekend (Nog geen beoordelingen)
Loading...

Laat een reactie achter

*

Print Friendly, PDF & Email