Toolbox Assessment

De website Toolbox Assessment sinds enkele jaren in de lucht en wordt tot op heden druk bezocht. Even geleden is de Toolbox Assessment een onderdeel geworden van Het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN). Het doel van de Toolbox Assessment is om kennis rondom assessmentinstrumenten bij scholen voor vso en praktijkonderwijs te vergroten, te delen en uit te wisselen met elkaar.

instrumenten_logoToolbox Assessment is een website waarop alle assessmentinstrumenten gericht op arbeidstoeleiding gerubriceerd en beoordeeld staan. Op deze manier kan de Toolbox Assessment met het oog op de nieuwe ‘Wet kwaliteit vso’ het vso ondersteunen bij het kiezen van het juiste assessmentinstrument om de assessmentperiode voor het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief vorm te geven.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de doorontwikkeling van de Toolbox Assessment. De site is zowel technisch als inhoudelijk aan een update onderworpen. Belangrijk om te vermelden is dat uitgeverijen voortaan rechtstreeks via de site hun instrument kunnen wijzigen of een nieuw instrument toe kunnen voegen.

Bij ieder assessmentinstrument is het mogelijk om ervaringen met elkaar te delen door het plaatsen van een review of een beoordeling. Daarnaast is het ook mogelijk om ontbrekende assessmentinstrumenten of suggesties door te geven via het contactformulier op de website van Het KAN.

Direct starten →